д-р Катя Митева

анестезиолог

Д-р Катя Митева е анестезиолог с дългогодишна практика.

Висшето си образование получава в Медицински университет – Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“. Дипломира се през 2000 г., като на следващата започва работа в Отделение по анестезиология и интензивно лечение на Многопрофилната болница за активно лечение „Света Анна – Варна“.

Специалност по анестезиология и интензивно лечение придобива през 2006 г.

В периода 2011 – 2012 г. работи в Германия – ДРК Кранкенхаус Кирхен (DRK Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein).

Други лектори