проф. д-р Людмила Ангелова

медицински генетик

Проф. д-р Людмила Ангелова е доктор по медицина и висококвалифициран специалист по медицинска генетика. Тя е от броените висококвалифицирани специалисти по медицинска генетика в България и единственият в източната част на страната, уважаван колега в международната общност.

Възпитаник е на английската гимназия и медицинския университет в Плевен. Завършва медицина през 1982 г. Придобита специалност медицинска генетика през 1989 г. Специализирала е в множество водещи в областта западни институти в Германия, Франция, Великобритания и Италия.

Трудовия си стаж започва като педиатър в I Градски поликлиника в родния си град. През 1984 г. е избрана за асистент в МУ-Плевен. За периода до 2002 г. преминава през няколко позиции: старши, главен асистент и доцент там.

През 2003 г. е избрана за редовен доцент по медицинска генетика на Медицинския университет във Варна и за началник на новосъздадена „Лаборатория по медицинска и молекулярна генетика“ в Университетска болница „Св. Марина”. Става председател на работна група по изпълнение на две Национални програми на Министерство на здравеопазването в областта на наследствените болести и на редките болести.

От декември 2015 г. е ръководител на единствената извън столицата Катедра по медицинска генетика.

Член е на Работна група за изготвяне на Проект за Национална програма за профилактика на наследствените болести Национална програма по редки болести и на Работна група за изработване на Национален стандарт „Медицинска генетика”.

Рецензент и член е на редица академични проекти и комисии. Ръководител – на докторанти и специализанти.

Има множество научни публикации – статии, книги, учебници и ръководства, както и цитирания в чужбина и у нас.

Научните ѝ трудове са в изключително голям спектър на медицинската генетика: приложни изследвания от областта на клинична генетика на почти всички клинични специалности, популационно-диагностични и скринингови проучвания, организационнонно – методични и тематични анализи. Основните ѝ научни разработки са в областта на генетиката на интелектуалната непълноценност, неврогенетика, генетично консултиране цитогенетика.

Заместник председател е на Национално дружество по генетика на човека, на Национално дружество по невро-мускулни заболявания, на Националното дружество по хематология и хемотрансфузия и на Европейското общество по човешка генетика (ESHG).

От юни тази година извършва консултативна дейност в Медицински комплекс „Майчин дом – Варна“ на пациенти и техните семейства при инфертилитет и репродуктивни неудачи, инвазивна и неинвазивна пренатална диагностика, повишен възрастов риск при родителите, въздействие на тератогенни фактори по време на бременността, диагностициране на наследствени заболявания и предразположения, вродени аномалии и др.

Други лектори