д-р Жасмин Костов

акушер-гинеколог

Д-р Жасмин Костов е специалист по акушерство, гинекология и репродуктивна медицина.

Завършва медицина през 2001 г. в Медицински университет – Плевен. Придобива специалност по акушерство, гинекология и репродуктивна медицина през 2005 г. Има допълнителна квалификация по ултразвукова и доплерова диагностика в акушерството и колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната шийка.

Работи в Медицински комплекс „Майчин дом-Варна“ от 2008 г. Има значителен опит в проследяването на нормална и рискова бременност.

Други лектори