Проф. д-р Стефан Горанов

хематолог

Професор д-р Стефан Горанов, дмн е завършил висшето си образование в МУ – Пловдив. Има 4 специалности – вътрешни болести, нефрология, хематология и онкология. Началник клиника по хематология от 2000 до 2017 г. към УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив, ръководител Секция хематология към МФ. Защитил е 2 дисертации в областта на клиничната хематология. Доцент е от 1996 г., а от 2009 г. – доктор на медицинските науки и професор по клинична хематология. Има над 190 публикации, научни съобщения, учебници и ръководства, председател е на работната група, създала първия стандарт по Клинична хематология и Методичните указания за лечение на хематологичните заболявания. Главен редактор на списание „Хематология“. Бивш национален консултант по клинична хематология и външен експерт към МЗ, НЗОК, НАОА, НЦОЗТ. Носител на сребърно отличие на БЛС за „Лекар на годината“ за 2011 г и наградата „Проф. д-р Константин Чилов“ за 2013 г на МЗ, БАН, БЛС за принос към българското здравеопазване, висок професионализъм и медицинска етика.

Други лектори