Д-р Георги Амалиев

Акушер-гинеколог, УСБАЛАГ “Селена”

Д-р Георги Амалиев завършва Медицински Университет – гр. Пловдив през 2006 г. От 2007 г. е докторант в катедра по акушерство и гинекология в същия университет. В последствие главен асистент. През 2012 г. придобива специалност по Акушерство и гинекология.

Защитава дисертационен труд в областта на патологичната бременност и нарушенията на кръвосъсирването през 2013 г.

Преминал е множество обучения в Австрия, Белгия, Франция, Англия, Гърция и Турция.

Други лектори