доц. Диана Димитрова

Доктор по психология, Медицински университет, Варна

Доц. Диана Димитрова има акушерска диплома от Медицински колеж – Варна, бакалавър е по социални дейности, магистър по управление на здравните грижи и доктор по психология. Автор е на над 80 научни публикации, като най-известни са книгите ѝ: „Акушерки на практика”, „Пренатална и перинатална психология. Програми за родителска подготовка”, „Немедикаментози методи за обезболяване на раждането”, „Психология на майчинството в контекста на акушерските грижи”. От 1999 г. ръководи първото в България „Училище за родители”. Академичната ѝ кариера започва като преподавател по акушерска практика. Била е зам.-директор на Медицинския колеж във Варна, а днес е директор на Филиала на Медицински университет – Варна в гр. Велико Търново. Научните ѝ интереси са в областта на пренаталното развитие и влиянието на раждането върху последващия живот на личността.

Други лектори