Мария Шаркова

Адвокат по медицинско право, Адвокатско дружество “Шаркова и партньори”

Адвокат Мария Шаркова е управляващ съдружник в Адвокатско дружество “Шаркова и партньори”, предоставящо правни услуги в областта на здравеопазването и медицинското право.

Специализирала е в САЩ по програма „Хюбърт Хъмфри“ на Фулбрайт и Държавния департамент на САЩ в областта на медицинското право, общественото здраве и здравните политики, както и в няколко европейски държави, сред които Австрия, Испания, Франция.

Адвокат Шаркова има опит в консултирането на държавни и частни болници в областта на правното регулиране в здравеопазването, работи с неправителствени организации по теми като права на уязвими групи пациенти, медицински грешки, здравна информация. Член е на Мрежата за съвременна родилна грижа заедно с други юристи, медицински специалисти и активисти.

Автор е на множество статии в медиите и в научни списания, както и на книгата „Медицинският деликт“, лектор е в Адвокатското училище към Висшия адвокатски съвет и в други организации.

Други лектори