Петър Петров

Психолог

Петър Петров е консултативен психолог с кабинети в Пловдив и София. Терапевтира тревожности, паник атаки, депресивни състояния, провежда семейни консултации. Бил е ментор към Министерство на образованието и науката по програма на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. Бизнес треньор и водещ на семинари в областта на психологията и невербалната комуникация.

Други лектори