Д-р Иван Диков

Акушер-гинеколог, СБАЛАГ „Майчин дом“

Д-р Иван Диков, Началник на Диагностично-консултативния блок в СБАЛАГ „Майчин дом“ и управител на Медицински център „Майчин дом“

Д-р Иван Диков е специалист акушер-гинеколог с над 30 години опит. Диагностицира, следи и води нормални и високорискови бременности, оказва акушерска помощ при преждевременно, нормално, патологично и оперативно раждане, извършва оперативно лечение на гинекологични заболявания, семейно планиране, репродуктивно и сексуално здраве.

Други лектори