д-р Гергана Коларова

Изпълнителен директор на Първа специализирана АГ болница за активно лечение „Света София“

Д-р Гергана Коларова е изпълнителен директор на Първа специализирана АГ болница за активно лечение „Света София“.

През 1986 г. се дипломира като лекар в Медицински университет – София. Специалност акушерство и гинекология придобива през 1991 г. Магистър е по мениджмънт в здравеопазването.
От 1997 да 2003 г. работи в частна клиника „Торакс“ в София. От 2003 г. има собствена акушеро-гинекологична практика. През 2013 г. става председател на съвета на директорите на Първа САГБАЛ „Света София“. От 2017 г. е изпълнителен директор на лечебното заведение.

Занимава се с профилактика и лечение на патология на маточната шийка, ултразвуково проследяване на бременност, профилактични гинекологични прегледи и др.

Други лектори