Антонина Кардашева

Психолог, изпълнителен директор, Фондация за развитие на емоционалната интелигентност

Антонина Кардашева е доктор по психология. Тя е учредител и изпълнителен директор на Фондация за развитие на емоционалната интелигентност в България, национален координатор по емоционална интелигентност за България към Международното общество по емоционална интелигентност (ISEI), Ню Йорк, САЩ. В практиката си, извън дейността по обучения, психотерапия, коучинг и менторство в сферата на емоционална интелигентност, д-р Кардашева е сертифициран управленски консултант (СМС) в областта на човешките ресурси, член е на УС на Българската асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО) и на Комисия по обучение и сертифициране към БАУКО.

Антонина Кардашева има богата академична преподавателска дейност, международно признат изследователски опит в областта на емоционалната интелигентност. Нейната експертиза се допълва и от авторството на няколко монографии и стотици научни доклади, бизнес консултанска и психотерапевтична практика.

Води дисциплини в Нов български университет. Има 12 години преподавателска дейност във Варненския свободен университет и 2 години в Casa College, Cyprus.

Провеждала е обучения в продължение на 3 години в академични общности в Хюстън, САЩ, по различни теми – “Психология на парите”, “Психология за родители”, “Омагьосания кръг в детството”.

Нейната книга „Психология за родители” бързо се превръща в христоматия за българските семейства, което налага пускането на второто ѝ издание. В нея се представят два паралелни модела на родителска привързаност и ефектите от тях: емоционално сигурно и проактивно дете и депримирано и тревожно дете с екзистенциални проблеми.

Други лектори