Милена Паунова

логопед

Милена Паунова е магистър логопед и създател на Центъра за езиково и говорно развитие Милеа. „ Да откриеш нестандартна възможност, да имаш търпението и разбирането, да мотивираш изпълнението ѝ е процес, носещ удовлетворение и награда – наградата да видиш в очите на детето доверие и радост от постигнатото умение. Това е водещата идея и цел за мен и моя екип, който се състои от няколко прекрасни дами, с които ежедневно се изправяме пред предизвикателството, че няма невъзможни неща.“

Интересите и работата ѝ са насочени към клиничната част от логопедичната наука и практика, ранната интервенция, превенция и терапия. Работи с деца, които имат особености в сензорната интеграция, изоставане в психомоторното развитие, нарушения в орално-моторните механизми и свързаните с тях затруднения, развитийни проблеми в говора и езика.

Други лектори