Емилия Казълова

акушерка

Емилия Казълова е акушерка с  40-годишен опит. Създател е на първото Училище за бъдещи родители „АЗ ТИ ТО“ в София преди 19 години.

Акушерството за Емилия Казълова е призвание, любов и съдба, както тя самата определя. Привърженик е на естественото раждане. „Раждането е едно дълго пътуване към съвършенството, наречено “бебе”. За да бъде това пътуване удоволетворяващо, въпреки трудностите е важно да има партньорство между бъдещите родители и акушерката.“ Споделя тя. И за да може това патньорство да бъде реално създава Акушерски кабинет “Ла Вита Нова”. Там партньорството им с бъдещите родители се основава на доверие и ВЯРА В ЖЕНСКАТА СИЛА да се роди новият живот.

Други лектори