проф. д-р Анастасия Михайлова

имунолог

Анастасия Михайлова е завършила „Биохимия и микробиология” в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Професионалното и академичното ѝ развитие започва през 1978 г. в Медицински университет в София като научен сътрудник в Научен институт по нефрология, урология, хемодиализа и трансплантация на база „Александровска болница”. През 1993 г. придобива научна степен “Доктор”. През 2005 г. е избрана за “доцент”, от 2013 г. за „професор” по научна специалност “Имунология”.

Има придобити две специалности към МУ-София – „Биология на човека” и „Лабораторна имунология”.

Специализирала е във водещи университети и болници във Франция, участвала е в квалификационни курсове по флоуцитометрия, тъканно типизиране, трансплантация и др.

Има над 100 публикации. Част е от авторския състав на научни сборници и учебници. Участвала е в редица национални и международни научни проекти.

Член е на Българската асоциация по клинична имунология, СУБ – Секция „Имунология”, Европейска федерация по имуногенетика (EFI).

Специалист е по флоуцитометрия, трансплантационна имунология, отговаря за качеството в лабораторната дейност на Клиника по клинична имунология, член е на комитета по ВОК към EFI. Организира и ръководи дейността на Националната публична донорна банка за стволови клетки от пъпна връв. Организира схеми на Външната оценка на качеството (ВОК) по имунология за България и към EFI за страните от Балканския регион.

Други лектори