д-р Йордан Георгиев

педиатър

Д-р Йордан Георгиев завършва Медицински университет – София през 2015 г. Оттогава е специализант по педиатрия. Работи в отделение по педиатрия Национална кардиологична болница, с основен профил интензивна терапия и лечение на спешните състояния в неонатална и детска възраст.
Д-р Йордан Георгиев е един от водещите медицински автори в Puls.bg. В продължение на година е и медицински редактор към сайта. Активно поддържа рубриката „Детско здраве“ като остава неин редактор и колумнист.
Целта му е създаването на здравна култура у родителите с цел разпознаване на първоначалните симптоми, необходимите грижи за детето по време на боледуването, възможностите за ранно разпознаване на усложненията и начините за справяне с тях.
Част е от авторския колектив на публикации в специализирани педиатрични издания, както и на доклади върху проблеми от интензивната терапия, представяни по време на национални педиатрични конференции.
Д-р Георгиев е член на Европейската асоциация по интензивна медицина (ESICM) и Европейската асоциация по интензивна медицина в педиатрията и неонатологията (ESPNIC).
По време на форума ще очертае някои от основните причини за често боледуване при децата, както и възможните мерки за справяне с проблема.

Други лектори