д-р Анка Бистриан

детски психиатър

Д-р Анка Бистриан е детски психиатър с експертиза в областта на детското психично здраве. Професионалните ѝ интереси са насочени към много ранното детско развитие, процеса на привързаност и оформянето на идентитета и личността. В хода на клиничната работа задълбочава познанията си по отношение на ранната диагностика на невроразвитийните разстройства.

Завършва медицина в Медицинския университет в Плевен през 2001 г. В продължение на 6 години работи като лекар в Държавна психиатрична болница, където придобива специалност психиатрия.

През 2007 г. се присъединява към екипа на Клиниката по детска психиатрия “Св. Никола” на УМБАЛ Александровска и 2011 г. придобива специалност детска психиатрия.

Участва в международни специализирани обучения и семинари, организирани от европейската (ESCAP) и световната (IACAPAP) асоциации по детско-юношеска психиатрия и свързаните професии в Истамбул, Венеция, Вилниус, Париж.

От 2015 г. се включва в обучението на студентите по медицина като асистент към Катедрата по психиатрия и медицинска психология на Медицински университет – София. От 2018 г. е председател на Българската асоциация по детско-юношеска психиатрия и свързаните професии.

Други лектори