Ани Коцева

психотерапевт

С психотерапия се занимавам от почти две десетилетия.  Имам опит с човешките преживявания, свързани с много житейски сфери. Защото  психотерапията се намесва там, където опитът, придобит в индивидуалния живот на човека не му помага повече. А психотерапевтът е този, който го съпътства при придобиването на нов светоглед и на тази база при разширяване на възможностите за взаимодействие със света и другите по различен  начин.

Въпросите, касаещи човешкото страдание и болка могат да бъдат представяни през различна призма. Като психотерапевт смятам, че в нашата сфера призмата е нужно да бъде ориентирана към езика, който естествено докосва най-нежната човешка същност.

По този начин ще говорим на Форума и за възстановяването на порядъка след голямата промяна  в живота на семейството: появата на новия човек.

Добре сте дошли!

Други лектори