Александър Миланов

клиничен социален работник

Александър Миланов е клиничен социален работник. Работи като програмен мениджър в Националната пациентска организация. Има опит в консултирането на деца и семейства. Управлявал е Центъра за немедицинска грижа в „Аджибадем Сити Клиник“ УМБАЛ. Има опит в управлението на различни застъпнически проекти и маркетирането на социални каузи. Заемал е ръководни позиции в голяма детска неправителствена организация, консултирал е и УНИЦЕФ.

Други лектори