д-р Васил Даскалов

акушер-гинеколог

Д-р Васил Даскалов е акушер-гинеколог с над 25 годишна лекарска практика в България и в чужбина. Има призната специалност по акушерство и гинекология от 1997 г. Преминал е през редица международни курсове за следдипломна квалификация по ендоскопска гинекологична хирургия, ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията, фетална медицина, ин витро оплождане и др. Редовно участва в наши и международни конгреси и форуми.
През 2012 г. създава и ръководи Център по репродуктивно здраве “Д-р Васил Даскалов” в Пловдив.
Работи в областите: профилактика на репродуктивно здраве, диагностика и лечение на стерилитета, перинатална медицина, фетална анатомия, проследяване на нормална и рискова бременност.

Други лектори