д-р Красимира Жекова

акушер-гинеколог

Д-р Красимира Жекова е акушер-гинеколог с 33 години стаж. Целият ѝ професионален опит е в болничната помощ. Започва трудовия си стаж в Добрич, а след това става главен асистент по акушерство и гинекология към Медицински университет – Варна. През 1995 г. постъпва на работа в УМБАЛ “Света Анна” – София. В момента е началник на Родилно отделение в болницата.

Други лектори