проф. д-р Екатерина Учикова

акушер-гинеколог

Проф. д-р Екатерина Учикова е началник на Клиниката по акушерство и гинекология на УМБАЛ “Свети Георги”.

Завършила е Медицински университет – Пловдив през 1991 г. Специалност по акушерство и гинекология взима през 1997 г. Доктор на медицинските науки е от 2006 г. През 2012 г. придобива научно звание „Доцент“, през 2018 г. – „Професор“.

Член е на Българското дружество по акушерство и гинекология, Европейската асоциация по контрацепция и репродуктивно здраве.

Началник на Клиника по акушерство и гинекология на УМБАЛ „Свети Георги“ е от 2015 г. От същата година е Републикански консултант по акушерство и гинекология.

 

Други лектори