Ина Сарова

акушерка

Ина Сарова е завършила Медицински университет – Пловдив, специалност „Акушерка“ през 2000 г. Бакалавър е по здравни грижи от 2002 г. и магистър по здравен мениджмънт от същия университет.

От 2009 г. работи в областта на репродуктивната медицина и наблюдението на нормална и рискова бременност в Център по репродуктивно здраве „ Д-р Васил Даскалов“ в екипа на д-р Васил Даскалов и д-р Мариела Даскалова.

Ръководи Училището за родители „Моята бременност“ към медицинския център.

Други лектори