Лучия Таскова

детски психолог, семеен консултант

Лучия Таскова е магистър психолог. Има специализация по детско-юношеска психология. Специалист е по ранно детско развитие и семеен консултант.

Притежава допълнителни компетенции по Монтесори педагогика, Сензорна интеграция на деца с разстройства в развитието, Physical Exam for the Newborn and Infant, Learning Dissabilities and Dyslexia и други.

Преминала е през курс на обучение за тератия с MAC Oh cards (метафорично-асоциативни карти). Сертифициран инструктор е по K-Power® към  ICPKP, Нова Зеландия.

Управител е на Консултативно-терапевтичен център “Веселата къща”. Има над 10-годишна практика като психолог, част от която в чужбина. Организирам ежеседмични групи за взаимопомощ на родители, където всеки може да получи обратна връзка от другите родители, не само от специалист.

Привърженик е на холистичните методи за помощ, благодарение на което се радва на изключително здравото дете. Това стои в основата на доверието на клиентите ѝ. Определя себе си като крайно позитивен човек, който е подвластен на вярата в успеха и положителните емоции.

Други лектори