проф. д-р Радка Аргирова

д.м.н., вирусолог

Проф. д-р Радка Аргирова – д.м.н.,  е завършила Медицинския Университет в  София и  след конкурс става редовен докторант по вирусология в Институт „Ивановски“ – Москва, където успешно защитава дисертация по животински ретровируси.  През периода 1980 – 1981 г. е стипендиант на Фондация „Хумболт“  по вирусология. През 1985 г. след участие в специализиран конгрес в Хамбург, получава HIV  от проф. Роберт Гало, донася го в БАН и с това у нас се започва работата по СПИН. През 1987 г. тя организира първата  лаборатория по СПИН у нас, в същата година  започва и контролът на кръвната банка за вируса. Впоследствие е представител на България, а после и на Източна Европа в Глобалната Програма по СПИН – Женева, експерт по оценка на националните програми по СПИН на Конго, Филипините и др. За 2 години е зам.-министър на  здравеопазването /1995 – 1996/. Понастоящем работи в Болница Токуда като клиничен вирусолог в състава на клиничната лаборатория.

Други лектори