доц. д-р Гергана Петрова

педиатър, специалист по детска пневмология и фтизиатрия

Доц. д-р Гергана Петрова е завършила Медицински университет – София през 2003 г. Специалност по детски болести получава през 2008 г. Преминава през следдимпломно обучение по пневмология в Киото, Япония. През 2017 г. взима тясната специалност по детска пневмология и фтизиатрия при МУ-София.

Трудовият ѝ стаж започва през 2004 г. като редовен аспирант в детската клиника на УМБАЛ „Александровска“. През 2008 г. е назначена за лекар ординатор там. През 2009 г. става асистент в педиатричната клиника, по-късно и главен асистент. Доцент е от ноември 2016 г.

От декември 2015 г. е член на Експертната лекарска комисия залечение на деца с муковисцидоза.

Доц. д-р Гергана Петрова е председател на Експертната лекарска комисия за изписване на скъпоструващи медикаменти за пациенти с рядко тозаболяване, Консултант е на Център фонд за лечение на деца от януари 2017 г. и консултант на НЗОК за изписване на скъпоструващи медикаменти за пациенти с муковисцидоза.

Има над 100 лекции в областта на педиатрията, детската пулмология и имунология на регионални, национални и международни събития.

Съавтор е на учебници по педиатрия.

Преподавателстата ѝ дейност е насочена в направленията муковисцидоза, астма, имунологични проблеми, хронични белодробни заболявания, пневмонии, редки болести.

Има множество участия на медицински конгреси и стотици публикации в български и международни академични издания.

Член е на Българското дружество по детска пневмология и фтизиатрия, Българското дружество по белодробни болести, Българската асоциация по клинична имунология, Българска педиатрична асоциация, БЛС, Българска асоциация по муковисцидоза, ECFS, ERS, EAACI, ERS – PCD, ECFS PR.

Участва в редица клинични проучвания като изследовател и главен изследовател.

Отличавана е с грамоти и награди от медицинската общност.

Други лектори